Pomaknut rok za registraciju
Pomaknut rok za registraciju

Odlukom Izvršnog Odbora HSDP-a produžen je rok za registraciju za sezonu 2017/2018 do 10.lipnja 2017.

25.05.2017.