Redovna skupština kluba


Podsjetnik
Redovna Skupština Kluba daljinskog plivanja „Donat“ održat će se dana 02.02.2019.g, subota, u 10h u gradskoj knjižnici u Arbanasima.


DNEVNI RED 

 
  1  Otvaranje Skupštine,  pozdravna riječ Predsjednika
  2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće predsjednika o radu Kluba za proteklo razdoblje
  4. Izvješće o radu za 2018. godinu
  5. Izvješće o financijskom poslovanju za 2018. godinu
  6. Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu.
  7. Rasprava  i usvajanje svih izvješća
  8. Prijedlog i usvajanje plana rada i financijskog plana za 2019. godinu
  9. Rasprava po planovima i usvajanje.
 10.Razno
 
 Predsjednik KDP "Donat"
           Silva Masnov

Posljednje novosti