REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA KLUBA


Višnjik 29.12.2019. u 16:30


Dragi Donatovci, u nedjelju 29.12. U 16.30 u prostorijama na bazenu Višnjik održati će se redovna godišnja skupština kluba.

Dnevni red:
1. Otvaranje skupštine i pozdravna riječ predsjednice
2. Izbor zapisničara i ovjerovjeritelja zapisnika
3. Izvješće predsjednice o radi kluba za prošlu sezonu
4. Izvješće o financijskom poslovanju u 2019. godini
5. Rasprava i usvajanje svih izvjesca
6. Prijedlog i usvajanje plana rada i financijskog plana za 2020. godinu
7. Rasprava po planovima i usvajanje
8. Razno

Molim sve članove kluba da obavezno prisustvuju skupštini.

Predsjednica KDP Donat
Silva Masnov

Posljednje novosti